Chyba SQL dotazu: SELECT count(ip) AS cip FROM Navstevnost WHERE ip = "3.234.214.113" AND datum >= DATE_SUB(NOW(),INTERVAL 1 HOUR) ; The SELECT would examine more than MAX_JOIN_SIZE rows; check your WHERE and use SET SQL_BIG_SELECTS=1 or SET MAX_JOIN_SIZE=# if the SELECT is okay KUPLEVNE.com | Reklamace
777 336 481

Reklamace

Podmínky a postup při reklamaci


Pro úplné informace si nezapomeňte přečíst Obchodní podmínky.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, neboli za jakost při převzetí. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má vlastnosti, které si strany ujednaly, hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, odpovídá jakostí nebo provedením předloze, je v odpovídajícím množství, vyhovuje požadavkům právních předpisů a je dodána se všemi potřebnými doklady.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, bylo plněno vadně a kupující má tomu odpovídající práva.

Postup reklamace

Pokud chce kupující reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě KUPLEVNĚ.com, přihlásí se na svůj Zákaznický účet a v sekci „reklamace“ vyplní Reklamační formulář, ve kterém zvolí číslo faktury a zboží, které chce reklamovat a dále vyplní výrobní číslo (je-li uvedeno) a popis závady na zboží.

Po té odešle údaje v Reklamačním formuláři a prodávající mu následně zašle automatický informační e-mail s názvem „Potvrzení o přijetí reklamace“ a uvedenou adresou, na kterou je třeba zboží k reklamaci odeslat. Potvrzení o přijetí reklamace je povinen kupující vytisknout a přiložit k reklamovanému zboží. Pokud se jedná o zboží, ke kterému byl vystaven záruční list, je třeba odeslat se zbožím také originál záručního listu.

Pokud kupující Zákaznický účet nemá, ozve se na info@kuplevne.com nebo na +420 777 336 481 a sdělí prodávajícímu číslo faktury, název zboží, výrobní číslo (je-li uvedeno) a popis závady na zboží. Prodávající ihned poté zaeviduje reklamaci do systému a následně odešle kupujícímu informační e-mail s názvem „Potvrzení o přijetí reklamace“ a uvedenou adresou, na kterou je třeba zboží k reklamaci odeslat. Potvrzení o přijetí reklamace je povinen kupující vytisknout a přiložit k reklamovanému zboží.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neodpovídá za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Kupující je povinen uplatnit toto právo nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby a doložit prodávajícímu doklad o těchto nákladech, jinak právo na náhradu ztrácí.

V případě neoprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá říci, že se z jeho strany jednalo o zneužití práva).

Zásilky, které budou zaslány na adresu prodávajícího bez předchozí domluvy, nebudou vyzvednuty a budou vráceny odesílateli.

Nebude-li do 14 dní ode dne vytvoření či oznámení reklamace prodávajícímu doručeno reklamované zboží, je reklamace automaticky stornována a kupující ji tak musí vytvořit či oznámit opětovně.

Stav reklamace

Každá reklamace je po odeslání evidována v systému a kupující tedy může ve svém Zákaznickém účtu sledovat stav vyřizování své reklamace. Po převzetí zboží prodávajícím je reklamace ve stavu „přijata,“ následně při jejím vyřizování je ve stavu „zpracovávána“ a po odeslání je ve stavu „vyřízena.“

Vyřízení reklamace

Prodávající bez zbytečného odkladu posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona o ochraně spotřebitele třicetidenní ode dne převzetí zboží k reklamaci, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

© 2011-2019 www.kuplevne.com | E-shop systém vytvořil Jakub Voneš | Všechna práva vyhrazena.

Grafický návrh eshopu - Bronsilav Churý
Loading

Internetový obchod KUPLEVNĚ.com je na prodej

Naše stránky využívají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním našich stránek s tím souhlasíte. Další informace.