Chyba SQL dotazu: SELECT count(ip) AS cip FROM Navstevnost WHERE ip = "3.234.214.113" AND datum >= DATE_SUB(NOW(),INTERVAL 1 HOUR) ; The SELECT would examine more than MAX_JOIN_SIZE rows; check your WHERE and use SET SQL_BIG_SELECTS=1 or SET MAX_JOIN_SIZE=# if the SELECT is okay KUPLEVNE.com | Podmínky
777 336 481

Podmínky

Podmínky nákupu na našem e-shopu


Upozornění:
Většina zboží nacházející se na internetovém obchodě KUPLEVNĚ.com patří podle zákona o zbraních a střelivu (z.č. 119/2002 Sb.) do kategorie:
„§ 7: Zbraně kategorie D“, a tedy je prodejné od 18 let!
Při nákupu potvrzujete, že jste s obchodními podmínkami byli vyrozuměni, a tedy jste starší než 18 let.

Základní údaje

Adresa pro doručování:

Mgr. Jan Ježek, Černokostelecká 2020/20, Praha 10, PSČ: 100 00


Provozovatel: Mgr. Jan Ježek

- telefon: +420 777 336 481
- e-mail: info@kuplevne.com

IČ: 752 19 310
DIČ: CZ9011144593
FO zapsaná v RŽP, evidovaná na Městském úřadě Uherské Hradiště - 371101, 4.5.2009
687 23 Ostrožská Lhota 7 - Nejedná se o adresu kamenného obchodu!

Číslo účtu pro bezhotovostní platby z České republiky: 2300451777 / 2010 (Fio Banka, a.s.)

Jsem plátce DPH

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup na internetovém obchodě KUPLEVNĚ.com.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Mgr. Jan Ježek, 687 23 Ostrožská Lhota 7, IČ: 26204967, DIČ: CZ9011144593 zapsaný v rejstříku živnostenského podnikání, evidovaného na Městském úřadě v Uherském Hradišti pod číslem 371101 ze dne 4.5.2009 a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu a řídí se právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (z. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb.) v účinném znění.

2. Vymezení pojmů

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

Prodávajícím Mgr. Jan Ježek, 687 23 Ostrožská Lhota 7, IČ: 26204967, DIČ: CZ9011144593 zapsaný v rejstříku živnostenského podnikání, evidovaného na Městském úřadě v Uherském Hradišti pod číslem 371101 ze dne 4.5.2009 vystupující v rámci své podnikatelské činnosti jako provozovatel internetového obchodu KUPLEVNĚ.com.

Kupujícím každý, kdo uzavře s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu KUPLEVNĚ.com.

Spotřebitelem fyzická osoba (kupující), která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu KUPLEVNĚ.com.

Zákazníkem každý kupující a ten, kdo se na internetovém obchodě KUPLEVNĚ.com registruje do databáze zákazníků.

Zákaznickým účtem zabezpečené rozhraní každého registrovaného zákazníka.

3. Kupní smlouva

Seznam zboží na stránkách KUPLEVNĚ.com je katalogem běžně dodávaného zboží a zároveň návrhem na uzavření kupní smlouvy. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

Objednání zboží
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle, čímž dochází ke vzniku kupní smlouvy. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu po odeslání objednávky potvrdit kupujícímu prostřednictvím automatického e-mailu její přijetí.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně všech souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení, a to včetně odsouhlasení znění těchto obchodních podmínek a prohlášení o dosažení 18 let.

Ceny zboží a služeb jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Akční nabídky zboží jsou vždy platné pouze do vyprodání zásob.

Stav objednávky
Každá objednávka je po odeslání evidována v systému a kupující může na svém Zákaznickém účtu sledovat stav vyřizování své objednávky. Po odeslání objednávky je objednávka ve stavu „přijata,“ následně při jejím vyřizování ve stavu „zpracovávána“ a po odeslání je ve stavu „vyřízena.“ V případě, kdy byla objednávka stornována je v zákaznické sekci uveden stav "stornovaná."

Odstoupení od kupní smlouvy před vyřízením objednávky (stornování objednávky)
Kupující i prodávající jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy před vyřízením objednávky. Kupující může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Prodávající je povinen uvést kupujícímu důvod odstoupení od smlouvy (zejména se jedná o nedostupnost objednaného zboží). Smluvní strany jsou povinny si to vzájemně oznámit bez zbytečného odkladu.

Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím
Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím bude uskutečňována pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž kupující souhlasí. Náklady vzniklé kupujícímu při vyžití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s kupní smlouvou hradí kupující sám.

4. Dodání zboží

Zboží objednané na internetovém obchodě KUPLEVNĚ.com je možné zaslat pomocí přepravců využívaných prodávajícím, nebo je možné po telefonické domluvě kupujícího s prodávajícím zboží osobně převzít v Praze.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší možné době. Zboží, které je k dispozici „Ihned k odeslání“, je při objednání do 12 hodin zpravidla možné týž den odeslat; zboží, které je k dispozici „Skladem“ se zpravidla vyskytuje na externím skladu, a takové zboží je kupujícímu dodáno zpravidla do 3-5 pracovních dní přepravcem; zboží, které je dostupné „Do 5 dní“ je na skladu u dodavatele a je nutné je vždy objednat po učinění objednávky; zboží, které je k dispozici „Na Dotaz“, je třeba z hlediska konkrétní dostupnosti po požadavku zákazníka zkontrolovat; zboží, které je „Nedostupné“, není momentálně na žádném skladě a nelze je objednat. Zboží se považuje za dodané převzetím zboží kupujícím osobně nebo od přepravce. Prodávající si vymezuje právo dodatečně pozměnit dobu dodání v závislosti na stavu skladu, který se může měnit, avšak je povinen o tom informovat kupujícího bez zbytečného odkladu.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zprostředkovává prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, aktuální nabídku služeb a ceník naleznete zde: Doručení a platba.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Kupující má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně při převzetí, dobírkou v místě převzetí zboží prostřednictvím přepravce, zasláním kupní ceny předem na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Způsoby úhrady ceny za zboží naleznete upřesněné zde: Doručení a platba.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, sepište za přítomnosti přepravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost přepravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva za poškozené zboží nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

V případě, že nebylo zjištěno mechanické poškození obalu zboží, ale zboží bylo po rozbalení zjevně poškozeno přepravou, je nutno do 24 hodin oznámit tuto skutečnost přepravci a sepsat s ním záznam o poškození zásilky a nechat si jej potvrdit.

5. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

Při odstoupení od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany si vrátí vzájemná plnění.

Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Pro dodržení lhůty stačí odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy kupujícím prodávajícímu.

Spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odeslání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu cenu za zboží včetně nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání zboží nejpozději do 14 dní od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, nejdříve však po doručení vráceného zboží a posouzení jeho stavu (zpravidla do 3 pracovních dní od doručení zboží). Vrácení kupní ceny je možné převodem na účet kupujícího nebo osobně v hotovosti dle dohody kupujícího a prodávajícího.

Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel sám.

Postup při odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem
Pokud chce spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu KUPLEVNĚ.com, přihlásí se na svůj Zákaznický účet a v sekci „odstoupení“ vyplní Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém zvolí číslo faktury a zboží, u kterého chce odstoupit a dále vyplní číslo svého bankovního účtu pro zaslání vrácené kupní ceny.

Po té odešle údaje ve Formuláři pro odstoupení od kupní smlouvy a prodávající mu následně zašle automatický informační e-mail s názvem „Potvrzení o přijetí odstoupení“ a uvedenou adresou, na kterou je třeba zboží odeslat. Ihned po vytvoření odstoupení se v Zákaznickém účtu vyhotoví pdf dokument "Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy", který je spotřebitel povinen vytisknout, podepsat a přiložit ke zboží.

Pokud spotřebitel Zákaznický účet nemá, ozve se na info@kuplevne.com nebo na +420 777 336 481 a sdělí prodávajícímu číslo faktury a název zboží, pro které chce odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající ihned poté zaeviduje odstoupení od kupní smlouvy do systému a následně odešle spotřebiteli informační e-mail s názvem „Potvrzení o přijetí odstoupení“ a uvedenou adresou, na kterou je třeba zboží odeslat. Přílohou tohoto e-mailu je pdf soubor s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy, které je spotřebitel povinen vytisknout, podepsat a přiložit ke zboží.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neodpovídá za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Zásilky, které budou zaslány na adresu prodávajícího bez předchozí domluvy, nebudou vyzvednuty a budou vráceny odesílateli.

Pokud bylo se zbožím nakládáno jinak než obvyklým způsobem s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, tedy pokud spotřebitel se zbožím nakládá jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, odpovídá spotřebitel prodávajícímu za snížení hodnoty zboží a je mu tedy povinen uhradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu. Úhrada těchto nákladů proběhne započtením na kupní cenu, která je prodávajícím v případě odstoupení od kupní smlouvy vracena.

Stav odstoupení od kupní smlouvy
Každé odstoupení od kupní smlouvy je po odeslání evidováno v systému a spotřebitel tedy může ve svém Zákaznickém účtu sledovat stav vyřizování svého odstoupení. Po převzetí zboží prodávajícím je odstoupení od kupní smlouvy ve stavu „přijato,“ následně při jeho vyřizování je ve stavu „zpracováváno“ a po odeslání peněz na účet spotřebitele je ve stavu „vyřízeno.“

Vyřízení odstoupení od kupní smlouvy
Prodávající bez zbytečného odkladu po přijetí zásilky posoudí stav vráceného zboží a informuje spotřebitele o dalším postupu. Pro vrácení plné částky musí být zboží vrácené prodávajícímu nepoškozené a kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu, neboť ty jsou součástí dodávaného zboží.

6. Práva kupujícího z vadného plnění (reklamace)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, neboli za jakost při převzetí. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má vlastnosti, které si strany ujednaly, hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, odpovídá jakostí nebo provedením předloze, je v odpovídajícím množství, vyhovuje požadavkům právních předpisů a je dodána se všemi potřebnými doklady.

V případě, kdy zboží nesplňuje uvedené vlastnosti nebo bylo plněno vadně, má kupující tomu odpovídající práva. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (tzv. záruční doba), nejedná-li se o zuživatelné zboží nebo je-li v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít.

V případě kupujícího, který není spotřebitel je záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží, nejedná-li se o zuživatelné zboží nebo je-li v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít.

Vadu je kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu a včas. Není-li vada oznámena včas, zaniká kupujícímu právo od smlouvy odstoupit. Není-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však v záruční době, zaniká kupujícímu právo z vadného plnění.

Dojde-li při reklamaci k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou se vztahuje záruční doba, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, popřípadě od převzetí zboží s novou součástkou na tuto součástku. Po dobu, kdy je zboží v reklamaci, neběží záruční doba.

Práva z vadného plnění
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (tedy alespoň třikrát) nebo pro větší počet vad. Za větší počet vad se považuje výskyt alespoň tří rozdílných vad v záruční lhůtě. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Záruční list
Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven na den převzetí zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list faktura - daňový doklad ke zboží. Záruční list je ponecháván důvodů možného vrácení zboží prázdný.

Rozsah záruky
Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené jeho používáním.

Nárok na reklamaci nevzniká:
- u zboží, u něhož uplynula záruční doba,
- u vad způsobených neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
- u poškození zboží způsobeném působením živlů,
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají provozním podmínkám svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy a v důsledku toho následně vzniklé vadě,
- u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
- u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
- vyplývá-li to z povahy věci, nebo
- věděl-li kupující o takové vadě.

Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Postup reklamace
Pokud chce kupující reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě KUPLEVNĚ.com, přihlásí se na svůj Zákaznický účet a v sekci „reklamace“ vyplní Reklamační formulář, ve kterém zvolí číslo faktury a zboží, které chce reklamovat a dále vyplní výrobní číslo (je-li uvedeno) a popis závady na zboží.

Po té odešle údaje v Reklamačním formuláři a prodávající mu následně zašle automatický informační e-mail s názvem „Potvrzení o přijetí reklamace“ a uvedenou adresou, na kterou je třeba zboží k reklamaci odeslat. Potvrzení o přijetí reklamace je povinen kupující vytisknout a přiložit k reklamovanému zboží. Pokud se jedná o zboží, ke kterému byl vystaven záruční list, je třeba odeslat se zbožím také originál záručního listu. Prodávající posoudí vadu nejpozději do tří dnů od přijetí reklamace a informuje kupujícího o dalším postupu.

Pokud kupující Zákaznický účet nemá, ozve se na info@kuplevne.com nebo na +420 777 336 481 a sdělí prodávajícímu číslo faktury, název zboží, výrobní číslo (je-li uvedeno) a popis závady na zboží. Prodávající ihned poté zaeviduje reklamaci do systému a následně odešle kupujícímu informační e-mail s názvem „Potvrzení o přijetí reklamace“ a uvedenou adresou, na kterou je třeba zboží k reklamaci odeslat. Potvrzení o přijetí reklamace je povinen kupující vytisknout a přiložit k reklamovanému zboží.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neodpovídá za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Kupující je povinen uplatnit toto právo nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby a doložit prodávajícímu doklad o těchto nákladech, jinak právo na náhradu ztrácí.

V případě neoprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá říci, že se z jeho strany jednalo o zneužití práva).

Zásilky, které budou zaslány na adresu prodávajícího bez předchozí domluvy, nebudou vyzvednuty a budou vráceny odesílateli.

Nebude-li do 14 dní ode dne vytvoření či oznámení reklamace prodávajícímu doručeno reklamované zboží, je reklamace automaticky stornována a kupující ji tak musí vytvořit či oznámit opětovně.

Stav reklamace
Každá reklamace je po odeslání evidována v systému a kupující tedy může ve svém Zákaznickém účtu sledovat stav vyřizování své reklamace. Po převzetí zboží prodávajícím je reklamace ve stavu „přijata,“ následně při jejím vyřizování je ve stavu „zpracovávána“ a po odeslání je ve stavu „vyřízena.“

Vyřízení reklamace
Prodávající bez zbytečného odkladu posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona o ochraně spotřebitele třicetidenní ode dne převzetí zboží k reklamaci, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7. Ochrana osobních údajů

Registrací či nákupem na internetovém obchodě KUPLEVNĚ.com bere zákazník na vědomí tyto zásady zpracování osobních údajů, neboť dále uvedené osobní údaje jsou potřebné pro bezproblémové vyřízení objednávek, případně pro zasílání obchodních sdělení. Pro usnadnění budoucí komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím jsou osobní údaje zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, která zpravidla nepřesáhne dobu 10 let. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (z. č. 101/2000 Sb.).

Osobní údaje využívané prodávajícím jsou jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, případně číslo účtu, název firmy, sídlo, IČO a DIČ. Osobní údaje jsou technicky zabezpečeny proti neoprávněnému užití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné třetí osobě s výjimkou dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu úplné a pravdivé osobní údaje. Za případné chybné vyplnění osobních údajů odpovídá kupující.

Zákazník má kdykoli právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu, a to po přihlášení do Zákaznické sekce, případně po telefonickém či e-mailovém kontaktování prodávajícího. Stejně tak je zákazník oprávněn požadovat od prodávajícího vysvětlení ke zpracování osobních údajů, pokud se zákazník domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu se zákonem, a případně požadovat od prodávajícího odstranění závadného stavu ať už blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Zákazník může kdykoli jednoduchým způsobem prodávajícímu oznámit, aby mu již nebyly zasílány obchodní sdělení, a to zasláním e-mailové zprávy na: info@kuplevne.com.

8. Používání cookies

Internetový obchod KUPLEVNĚ.com používá soubory cookies za účelem zlepšení zákaznické zkušenosti tím, že umožňuje „zapamatovat“ individuální zákaznické nastavení. Soubor cookie je jednoduchý textový soubor, který se ukládá do počítače, notebooku nebo mobilního zařízení, a pouze obchod KUPLEVNĚ.com může tento soubor vyhledat a přečíst jeho obsah. Každý soubor cookie je unikátní a obsahuje přístupový kód k souborům sessions (textové soubory obdobné cookies), které se ukládají na serveru a nezatěžují tak zákaznické přístroje dalšími cookies. Soubory cookies napomáhají ke zrychlení a zjednodušení zákaznické interakce s internetovým obchodem KUPLEVNĚ.com.

Existují dva druhy souborů cookies – „dočasné soubory cookies“ a „trvalé soubory cookies“. Internetový obchod KUPLEVNĚ.com využívá pouze „dočasné soubory cookies“, které jsou uloženy počítači, notebooku nebo mobilního zařízení zákazníků pouze po dobu, po kterou se pohybují na obchodě KUPLEVNĚ.com. Tyto soubory umožňují zapamatování zadaných informací, takže není nutno opakovaně zadávat a vyplňovat informace ve formulářích.

Standardní webové prohlížeče použití souborů cookies povolují. V případě, že zákazník nechce využívat soubory cookies, může si změnit nastavení webového prohlížeče a stahování cookies zakázat. Soubory cookies je také možné z počítače, notebooku nebo mobilního zařízení vymazat. Na informace o tomto postupu odkazují nápovědy webových prohlížečů. Pokud bude stahování souborů cookies zakázáno, bude zákazník muset všechny formuláře vždy znova vyplňovat.

Během procházení internetového obchodu KUPLEVNĚ.com jsou používány standardní soubory cookies, které pomáhají každého identifikovat jakožto unikátního zákazníka a umožňují rozpoznat anonymní nebo přihlášené zákazníky. Zároveň jsou také ukládána anonymní statistická data pro analytický software Google Analytics, pomocí něhož je monitorováno zákaznické chování. Konkrétně dochází ke shromažďování údajů o aktivních zákaznících jako využití internetového prohlížeče (umožňuje optimalizaci stránek), prohlížené produkty (umožňuje rozšiřování nabídky) a další. Veškeré údaje jsou anonymní a není možné podle nich žádného zákazníka individuálně identifikovat.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu KUPLEVNĚ.com.

Kupní smlouvu lze na internetovém obchodě KUPLEVNĚ.com uzavřít pouze v českém jazyce a podle právního řádu České republiky a kupní smlouvy jsou po svém uzavření u prodávajícího elektronicky archivovány.

Stížnosti lze podávat prodávajícímu na e-mail info@kuplevne.com. Dohled nad dodržováním povinností plynoucích ze zákona o živnostenském podnikání provádí Živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním povinností v oblasti ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Dohled nad dodržováním povinností v oblasti prodeje zbraní a střeliva provádí Český úřad pro zkoušení zbraní střeliva. Dohled nad dodržováním povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechny tyto úřady jsou taktéž příslušné pro vyřizování mimosoudních stížností.

V případě vzniku sporu má spotřebitel, kromě práva obrátit se na věcně a místně příslušný soud, také právo obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, více informací zde: Mimosoudní řešení sporů ČOI

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Účinnost ode dne 1. ledna 2014

© 2011-2019 www.kuplevne.com | E-shop systém vytvořil Jakub Voneš | Všechna práva vyhrazena.

Grafický návrh eshopu - Bronsilav Churý
Loading

Internetový obchod KUPLEVNĚ.com je na prodej

Naše stránky využívají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním našich stránek s tím souhlasíte. Další informace.